Gamification af læring - scenarier & SIMULERINGSSPIL

Gennem realistiske case-baserede scenarier, bearbejdes deltagernes konkrete ledelsesmæssige udfordringer i en tryg ramme med tavshedspligt. Gerne ud fra en ledelses- eller kommunikationsteoretisk ramme, dog altid funderet i praksis. En erfaren proceskonsulent og processkuespiller står for at holde den fiktionelle ramme. Den efterfølgende coaching med konsulent og reflekterende teams skaber videndeling og perspektiveringer, så læringen forankres bedre.

Vi tilbyder også blended learning forløb, der sikrer endnu større transfer af læring til dagligdagen. 


”Kombinationen af praktiske øvelser fra hverdagens dilemmaer og den teoretiske viden om kommunikation, har i høj grad bidraget til at udvikle en god kommunikationsform på arbejdspladsen, verbal såvel som nonverbal.”
— Direktør Per Damm, Nykredit

JERES konkrete udbytte:

 • Videndeling

 • Perspektivbytte i organisationen

 • Konkrete løsninger

 • Mindre "silo-tænking"

 • Behandling af aktuelle, konkrete cases

 • I kommer lige til sagen med dialog om konkrete udfordringer

HVOR kan I bruge METODEN? 

 • Videndeling i ledergrupper og personalegrupper

 • Konflikthåndtering og konfliktforebyggelse gennem feedbackmetode

 • MUS - træning

 • ERFA - grupper

 • Værdiafklaring I teams ift. organisationens værdier

 • Lær og træn enkle feedback-metoder sammen som team

transfer.jpg
Cross-cultural communication kursus
”Jeg synes det gik super godt, og deltagernes respons viste at de fik rigtigt meget ud af det.
Jeg synes det var imponerende hvordan du kunne fange sproget og situationerne i farten.”
— Konsulent og læringsspecialist Julie Koch, FLSmidth (2013)

 

Metode og teori: walk the talk!

Vi arbejder ud fra et systemisk-anerkendende perspektiv, med improviserede rollespil som udgangspunkt for læringsprocesser, der virkelig involverer deltagerne på et helt andet niveau end et powerpoint oplæg. Det kan sagtens kombineres med ledelses- og kommunikationsteori - som til gengæld altid forankres i praksis! 

 

FORSTÅ TEORI GENNEM CASES

Her er et udpluk af de teorier vi ofte bruger sammen med case-spil 

 • Situationsbestemt ledelse (SL)

 • Domæneteori

 • Anerkendende feedback (feedforward)

 • Forhandlingsteknik (Harvard metoden)

 • Protreptik

“Jeg har prøvet en del workshops før, men det er første gang jeg oplever en trænet skuespiller som dialogpartner. Det har fungeret rigtigt godt. Ofte laves det med en kollega og så bliver det så rodet, at det ikke bliver helt så seriøst som det her var.”
— Marketingkonsulent - Bettina Larsen, DIT
IMG_0199.jpg

“Ifht. casen var det meget lærerigt og faktisk løsningsorienteret. Vi har nu en ide til en konkret løsning. Det er da ekstremt positivt, at vi kan bruge hinanden til det som kolleger “
— Netværkschef - Doris Søgaard Farver, Dansk IT

Konflikttrappen kan trænes helt konkret gennem casespil

”Det kan anbefales at bruge Peter til personaleudvikling. Peter har en dejlig måde at få os alle sammen til at bruge os selv og grine sammen. Man føler tryghed sammen med Peter, når man kommer ud af sin comfortzone og får prøvet sig selv af.
Vi fik helt tydeligt ny energi og fik hver især flyttet personlige grænser. ”
— Leder Karina Ljungdahl, Gadkjærgaard Vejle Kommune

Sådan nogle rollespil bliver ellers normalt ret iscenesatte, men det blev det her ikke. Det gav en god indlevelse, så det synes jeg var rigtigt godt!”
— Projektleder - Anders Møller, DIT
“Din evne til at sætte dig ind i personerne gør en stor forskel.
Konkrete cases forudsætter at det er virkelighedstro spil. Det er væsentligt for troværdigheden.

Du er god til at styre tiden. Ud over at vi fik trænet kommunikation, har vi også lært mere om hinanden som en sidegevinst.

Rigtigt godt kursus!”

— Adm. Direktør Per Andersen, Dansk IT, 2015
ledelsesteori

“Til at starte med tænkte jeg, da vi stod i den der rundkreds: “hold da op, det her gider jeg ikke”, men faktisk synes jeg de der øvelser virkede fantastisk godt.
Man kom i gang og kom på banen, det VAR sjovt at fortælle historier. Det var en rigtig god måde at få os gjort vant til at stille os op og fyre den af.
— Projektleder - Anders Møller, DIT

blended learning

Blended learning

skaber bedre transfer

Gennem et unikt designet online forløb med teori, video og tests - skabes bedre transfer af erfaringerne fra workshops til hverdagens udfordringer.

1.FORBEREDELSE

2.WORKSHOP

3.OPFØLGNING