INNOVATION BY
DESIGN THINKING
& APPLIED ARTISTIC METHODS

SOLVE the right problem!

Gain user insight - through user empathy

By applying creative processes and methods, such as “investigative rehearsal”, enacting real-time user-scenarios or “desktop walkthrough”, using objects, LEGO etc. for rapid prototyping with the clients and end-users in change management and (IT) design processes, the agile project-team will gain an in-depth, rich understanding of and empathy with the user - and thereby be able to create better solutions.

Serious Fun!

Through gamification, enactment and other creative facilitation-techniques we ensure you that your team will have a great learning experience.

The facilitation of these workshops can be challenging - especially if you are part of the team - that’s why we offer our expertise as external consultants - also offering train the trainer workshops for facilitators.
Training Artists for Innovation - why, how, what?

INNOACTORs consultants have completed the intensive applied-art Innovation-specialization - enabling us to solve your wicked innovation challenges even better. As


CBS PROFESSOR Ole FOgh kirkeby

CBS-professor Ole Fogh Kirkeby on the relation between artists and innovation

 


Training Artists for Innovation

Competencies for New Contexts

Free e-book


PHD RESEARCH CONCLUDES:

POOR LEADERSHIP CAN BE CHANGED BY ARTISTIC METHODS

Poor leadership is highly prevalent and associated with destructive processes in the workplace, including stress related ill health. Yet, the applied methods to improve leadership practices are rarely grounded in scientific research. However - this project is.

CONCLUSIONS

 • A transformative effect of a new, art-based leadership concept on the leaders and transferred beneficial effect on their co-workers was demonstrated.

 • The findings are sustained and more pronounced at the long-term follow-up.

 • The positive results for psychological, behavioural and biological outcomes are consistent and strengthen the findings.


Therefore, the fundamental managerial problem under the postmodern management paradigm is the setting up of organisational systems that recognise the relevance of human nature and utilise people’s emotions and energies as key factors affecting the capacity of organisational value creation. Accordingly, organisations have to develop human characteristics and be able to engage people’s feelings both internally and externally.
— Professor Giovanni Schiuma, 2011
Schiuma, Giovanni (2011): “The Value of Arts for Business”

Schiuma, Giovanni (2011): “The Value of Arts for Business”

”The arts value matrix” creates an overview of the different levels of the effect, arts-based interventions can have. I met professor Schiuma at a seminar on ”applied arts”.

Innoactors interventions mainly belongs to the "Learning and Development" level - however in long-term interventions we have created change at the level of individual and organizational "Transformation" (At the bank Nykredit and the IT department of the central hospital in Copenhagen - Rigshospitalet.)

Schiumas research proves, that there is a strong need for the aestetic dimension in the management of the postmodern, agile organization - since its the employees emotional engagement and communication that builds long lasting organizations.


THE CASES BELOW HERE ARE FROM LONG TERM INTERVENTIONS (6 months+) (In Danish)

Langvarige (+6 måneders) innovationsprocesser 

- To eksempler på "kunstneriske interventioner i organisationer" - baseret på teori-u 

 

1. innovationSprojekt for nykredit

“Projektet har givet et stort engagement hos medarbejderne, der kan mærkes i det daglige.”
Direktør Per Damm, Nykredit

 

OPGAVEN

Hør medarbejdernes egne værdier og hæv dem til forandringer, der går til Nykredits topledelse.

RESULTATER - KVANTITATIVE

 • Projektet har skabt en helt ny arbejdsstandard for kundemøder

 • Tilfredshedsundersøgelse er bedre

 • Topledelsen har fået indsigt i personalets værdier

 • Personaletrivsel = bedre bundlinie, da kunderne kan mærke forskellen

 • Trivsel = bedre omtale af arbejdspladsen = flere kunder fastholdes

RESULTATER - KVALITATIVE

 • Personalet fik sat ord på udfordringer

 • De har fået et nyt ord for deres samarbejde i det daglige: ”kammeratskab”

 • Gruppen er blevet meget samlet efter projektet

 • Leder-medarbejder relationen er bedre

 • Medarbejderne er blevet hørt ifht deres værdier

 • Alle har følt sig inddraget i afklaring af værdier

 

Som det fremgår af interviewet og effektmålingen, er jeg utrolig tilfreds med såvel processen som resultatet.
Jeg har oplevet Peters og mit samarbejde som fremragende, og medvirkende til det meget tilfredsstillende resultat.

Vi nåede hovedmålet, som var at få materiale videre til topledelsen.
Delmålet var at lave en buttom-up værdi analyse af personalets værdier og det er lykkedes til fulde!Direktør Per Damm, Nykredit

 


Skærmbillede 2017-06-02 00.28.17.png

KOMPETENCE-

LANDKORTET

2. INNOVATIONSPROJEKT FOR Rigshospitalet

”Kompetence-landkortet” (C)

Et procesværktøj til kompetenceafklaring og forberedelse til MUS - efter en fusionsproces.

Opgaven

IT-afdelingen ønsker at udvikle en metode, hvorigennem medarbejdere og ledere i samarbejde får synliggjort deres individuelle faglige og personlige kompetencer

 • Afklaring omkring egne kompetencer

 • Bedre samarbejde

 • Gensidig forståelse dels mellem medarbejdere

 • Mindre silo-tænkning

 • Skabe rum for italesættelse af tvivl og usikkerhed i en forandringsproces

 • Fastholdelse af gode medarbejdere

RESULTATER

Kompetencelandkortet (c)

 • En generisk workshop på 3 timer. Anvendes til kompetenceafklaring for alle 100 medarbejdere

 • Redskabet anvendes som forberedelse til MUS samtalen

 • Kreative metoder inspireret af teater, designtænkning og anerkendende kommunikation

 • Forumteater-event på konference for alle medarbejdere

 • Kollegial vidensdeling og personlig afklaringsproces

Rigshospitalets anbefaling