Peter er en uvurderlig del af vores sitelederuddannelse, hvor ledere af tværkulturelle teams skal lære konflikthåndtering, forhandlingsteknik og kulturelle kompetencer. Peters proces med sitelederne medvirker til, at de prøver de nye kompetencer af på egen krop og bearbejder teorien på en langt mere effektiv måde end ved klassisk undervisning. Peters evne til at improvisere og reflektere i situationen giver hver gang nye vinkler på ledernes bevidste og ubevidste handlemønstre.

Jeg vil til enhver tid anbefale Peter både som underviser, facilitator og proceskonsulent.
 
— Julie Ekner Koch - Head of Training - FLSmidth Institute
FLSMIDTH ANBEFALING

Jeg har igen haft fornøjelsen af, at trække på Peters kompetencer, i forbindelse med et lederudviklingsforløb i BDO, hvor vi lader lederne træne de vanskelige samtaler. Peter evner, på fornem vis lynhurtigt, at sætte sig ind i de forskellige situationer og udfordre lederne på rette niveau.
Denne del af ledertræningen evalueres altid i top af vore ledere.
— Lars Skibdahl - HR Director - BDO, Danmark
BDO DANMARK #ledertræning #kommunikationstræning

Peter var facilitator på en workshop om kommunikation og videndeling gennem case-spil for IT-ledelsesnetværket ved IT People Denmark. Jeg havde fornøjelsen af at være med. Vi var en gruppe der ikke kendte hinanden på forhånd og ved hjælp af faciliterings- og improvisationsteknikker, fik Peter på meget kompetent og professionel vis guidet os igennem en række øvelser, der fik rystet gruppen godt sammen og fik os hver især løsnet op. Peter formåede hurtigt at skabe et trygt rum i gruppen. Det var en god og også rigtig sjov eftermiddag og jeg vil til en hver tid anbefale Peter til andre netværk eller firmaer, der har brug for en teambuilding facilitator mm.
— Maria Benedikte Skjærven Maria Benedikte Skjærven - IT-chef, bestyrelsesmedlem, foredragsholder og blogger

Deltagernes evaluering er altid i top.
Det er realistiske scener som får folk på banen.
Det var virkelig godt – især at vi alle kunne deltage aktivt. Det ville have været umuligt at få samme erfaring, hvis vi bare havde set på. 
— KURSERNE "PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT" & "TAG KONTROL OVER JOBSAMTALEN v/ FORBUNDET KOMMUNIKATION OG SPROG - LEISE KATRINE HEIN VOSS, KONSULENT, 2015-2018

Peter var super god til at fornemme og forstå vores komplekse organisation og hjalp med at tilrettelægge en meget vedkommende formiddagdag, hvor vi ’gik i kødet’ på de forskellige emner og dilemmaer med god energi og afvæbnende metoder. En deltager sagde efterfølgende, at hun havde været lidt skeptisk ift metoden med forumteater, men at hun havde fået virkelig meget med sig hjem.
Peters måde at facilitere på skabte stort engagement, hvor der var plads til både alvor og grin, eftertanke og selvrefleksion.
Meget vellykket samarbejde med dygtig og skarp konsulent – Peter.
— Mette Fjording Sekretariatschef på Diakonissestiftelsen Strategi | Organisation | Ledelse
Diakonissestiftelsen

Jeg har oplevet Peters og mit samarbejde som fremragende og medvirkende til det meget tilfredsstillende resultat.

Det hele er lykkedes til fulde!

Vi nåede både hovedmålet, som var at få materiale videre til topledelsen, samt delmålet som var at lave en buttom-up værdi analyse af personalets værdier.

Projektet har givet et stort engagement hos medarbejderne, der kan mærkes i det daglige.
Projektet har skabt en helt ny arbejdsstandard for kundemøder, vores tilfredshedsundersøgelse er bedre og topledelsen har fået indsigt i personalets værdier.
— Direktør Per Damm, Nykredit (6 måneders innovationsprojekt)
#nykredit #teambuilding #teoryu

Tak for din indsats og engagement i går eftermiddags, Peter! Vi er alle sammen godt brugt i dag, men der er enighed hele vejen rundt om at det udover at være en supersjov eftermiddag også gav stof til eftertanke om samarbejde og hvordan vi går til opgaverne i hverdagen. Og det var lige præcis noget af det jeg havde håbet på!
(Improvisationsworkshop for personalegruppe)
— HELLE TROST NIELSEN, ADMINISTRATOR AT DEPARTMENT OF NORDIC STUDIES AND LINGUISTICS, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Københavns universitet applied improv.jpg

Din evne til at sætte dig ind i personerne gør en stor forskel. Netop det at prøve nogle konkrete situationer, forudsætter at det er virkelighedstro. Det er væsentligt for troværdigheden. Du er god til at styre tiden og ud over at vi fik trænet kommunikation, har vi også lært noget mere om hinanden som en sidegevinst. 

Kursusrække om “ HENSIGTSMÆSSIG KOMMUNIKATION”
— ADM. DIREKTØR PER ANDERSEN, DANSK IT, 2014-2015

We had a fantastic improvised evening....literally improvising with
Peter Sloth Madsen of Innoactor.
Professional Actor and Facilitation Leader, who led us through a creative and fun Improv class that was a blast!! 🙌🙌🙌😂😂😂 Thank you Peter!! And to the great aspiring actresses among us. 🙏🏻😝
— Zaynab Al-Hussaini - Professional Womens Network

BEHAVIORAL CHANGE THROUGH COMMUNICATION

Peter worked as a director on two edutainment-projects for IBIS, covering HIV/AIDS themes.
Peter is a highly qualified and inspiring instructor, who manages to motivate the people he is working with.  Peter gets the absolute maximum output of peoples efforts and engagement. His work was excellent, the outcome of very high quality and with a remarkable impact. More than 2000 people have been impacted so far. Ibis has been absolutely satisfied with Peter Sloth’s contribution to our development work, and we therefore recommend Peter without any reservation.
— ARNE MORTENSEN. REGIONAL DIRECTOR, IBIS MOZAMBIQUE

“Jeg synes det gik super godt, og deltagernes respons viste at de fik rigtigt meget ud af det.
Det er imponerende hvordan du kan fange sproget og situationerne i farten.”
- Kurser om Situationsbestemt Ledelse, Feedback og konflikthåndtering. 2013-2018
— Konsulent og læringsspecialist Julie Koch, FLSmidth
FLS_high.jpg

Vi har været meget tilfredse med udbyttet af samarbejdet med Peter og giver ham de bedste anbefalinger med på vejen.

Resultatet af samarbejdet er ”Kompetencelandkortet”, der er et kompetenceafklarings- og visualiseringsredskab, som kan afvikles på en tre timers workshop.

“Kompetencelandkortet” implementeres af projektgruppen og metoden tilbydes til alle 100 medarbejdere, samt ledergruppen.

(5 måneders innovationsprojekt for IT-afdelingen på Rigshospitalet.)
— Pernille Olsbro - Tværgående koordinator for strategi, kommunikation og program - 2011
IT- afdelingen på Rigshospitalet

IT- afdelingen på Rigshospitalet


STORYTELLING, IMPROVISATION OG PRÆSENTATIONSTEKNIK

Dagen sammen med dig har sat sig gode spor i kursisterne og de bygger hele tiden videre på det, du lærte dem.
Mette Aaskov Knudsen, Naturvejlederuddannelsen, Københavns Universitet

”Super godt gået! Jeg var provokeret over din foredragsholder-figur i starten - indtil du afslørede det var spil. Det satte virkelig nogle ting i perspektiv.” 
“Mit mål var at blive bedre til at håndtere det uventede, det synes jeg klart jeg har fået med mig gennem alle de mange øvelser og spil vil har lavet.”
”Jeg har prøvet meget andet med improvisation før, hvor jeg har været nervøs, fordi de pressede det frem, men jeg synes dit forløb var utroligt godt, fordi du brugte pausen med fokus på ro og humor - og så blev det en leg” 
”... du fik os ligesom langsomt og roligt bygget op til at kunne gå med og give alt.”
“Jeg synes det var rigtigt godt bygget op. Det gjorde, at jeg følte mig tryg og slet ikke opdagede, at jeg pludselig gjorde en masse jeg ikke kunne før.”
Jeg vil gerne sige tak, fordi jeg har tendens til at tabe tråden når jeg skal sige noget, men den her dag har fået mig til at få øjnene op for at der altid er en anden tråd hvis man tager den med ro i sig selv.”
— KURSISTER FRA 1-DAGS KURSER I IMPROVISATION. VIDENSCENTER FOR FRILUFTSLIV OG NATURFORMIDLING, 2013, 2014, 2019
ign_da_logo-venstre-770x282.png

WORKSHOP I FORUMTEATER

Vi har endnu engang haft fornøjelsen af at samarbejde med Peter Sloth Madsen omkring en workshop i forumteater med titlen ”Break down the stereotypes” for 60 internationale ledere. Peter håndterede den store og sammensatte gruppe på en motiverende måde, så alle blev involveret. Evalueringen var meget positiv!
— PROJEKTLEDER, ANETTE NIELSEN – MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE
ms-log2lag.jpg

Tak for et virkelig godt kursus – jeg følte mig i den grad rustet til den kommende jobsamtale og jeg fik jobbet!

Jeg var rigtig glad for at deltage i kurset ”tag magten over jobsamtalen” i foråret 2015. Her fik jeg testet mig selv af til en fiktiv jobsamtale med ca. 20 tilskuere. Efterfølgende fik jeg meget konstruktiv feedback – både fra Peter Sloth Madsen, men også fra tilskuerne.

Vi talte blandt andet om mit kropssprog, retorik, nervøsitet og mimik, og jeg kunne gå hjem med konkrete bud på, hvad jeg kunne forbedre fremover.
— Liv Rebekka Trojaborg Kommunikationsmedarbejder Communications Officer NCC Construction Danmark A/S
Din evne til at sætte dig ind i personerne gør en stor forskel.
Konkrete cases forudsætter at det er virkelighedstro spil. Det er væsentligt for troværdigheden.
— Adm. Direktør Per Andersen, Dansk IT, 2015
Det kan anbefales at bruge Peter til personaleudvikling. Peter har en dejlig måde at få os alle sammen til at bruge os selv og grine sammen. Man føler tryghed sammen med Peter, når man kommer ud af sin comfortzone og får prøvet sig selv af.
Vi fik helt tydeligt ny energi og fik hver især flyttet personlige grænser.
— Leder Karina Ljungdahl, Gadkjærgaard Vejle Kommune, 2015
”Kombinationen af praktiske øvelser fra hverdagens dilemmaer og den teoretiske viden om kommunikation, har i høj grad bidraget til at udvikle en god kommunikationsform på arbejdspladsen, verbal såvel som nonverbal.”
— Direktør Per Damm, Nykredit
Ifht. casen var det meget lærerigt og faktisk løsningsorienteret. Vi har nu en ide til en løsning. Det er da ekstremt positivt, at vi nu kan bruge hinanden til det - som kolleger!
— Netværkschef - Doris Søgaard Farver, Dansk IT
Jeg har prøvet en del workshops før, men det er første gang jeg oplever en trænet skuespiller som dialogpartner. Det har fungeret rigtigt godt. Ofte laves det med en kollega og så bliver det så rodet, at det ikke bliver helt så seriøst som det her var.
— Marketingkonsulent - Bettina Larsen, DIT (2014)
Til at starte med tænkte jeg, da vi stod i den der rundkreds: “hold da op, det her gider jeg ikke”, men faktisk synes jeg de der øvelser virkede fantastisk godt. Man kom i gang og kom på banen, det VAR sjovt at fortælle historier. Det var en rigtig god måde at få os gjort vant til at stille os op og fyre den af.
— Projektleder - Anders Møller, DIT
 

UDDRAG AF OPGAVER VI HAR bidraget til at løse

 

 • 1-1 træning og coaching gennem spil for ledere ved FLSmidth, Dong, Novo Nordisk, Dansk IT mfl

 • Design af kompetenceafklaringsredskab for 100 medarbejdere ved Rigshospitalets IT

 • Innovations proces med værdi afklaring for Nykredits personale

 • Utallige workshops i teambuilding gennem "anvendt improvisation" for virksomheder og NGOs

 • Design af unikt blended learning system til understøttelse af transfer for Dansk IT

 • Arbejdet med industrielle designere og design-forskere med undervisning i fænomenologisk relation til objekter som designere

 • Lavet design-research og co-design med brugere 

 • Udviklet APPs gennem brugerinddragelse

 • Skabt forumteater-peojekter om HIV/AIDS i Mozambique for tusindvis af mennesker 

 • Skabt perspektivbytte på demenscentre for plejepersonale

 • Hjulpet kontorpersonale med mere konstruktiv feedback og  kommunikation i det daglige

 • Facilitering af konferecer og cafe-semiarer 

 • Design og facilitering af forumteater og forumspil

 • Hjulpet ledere og personale med bedre præsentationer med personlig gennemslagskraft og historiefortælling

 • Givet ledige akademikere redskaber til at kunne få gennemslagskraft og ro til jobsamtalen

 • Instrueret læringsfilm for STENO diabetescenter

 • Hjulpet skolerne med redskaber til bedre æstetisk læring

 • Designet undervisningsmaterialer for skoler 

 • Filmet kunstneriske præsentationsvideoer for teatre

 • Skabt dillemmaspil for organisationer

 • Udviklet spil og kreative designworkshops for at skabe bedre samarbejde og kompetenceafklaring 

 • Lært administratorer fra KBH UNIVERSITET at improvisere sammen

 • Design af workshops om krop og leg for flygtninge

 • Workshops om non-verbal kommunikation for ledere, virksomhedskonsulenter, frontpersonale mfl.

 • Workshops om konflikthåndtering og kommunikation for HK

 • Innovations-workshops for PEPSICOs skandinaviske marketingsledere