Gamification af læring - scenarier & SIMULERINGSSPIL

Deltagernes konkrete ledelsesmæssige udfordringer behandles gennem realistiske case-baserede scenarier. Det sker i en tryg ramme, naturligvis med tavshedspligt. Det er altid funderet i praksis og kan dog tage udgangspunkt i en ledelses- eller kommunikationsteoretisk ramme, som I ønsker anvendt. En erfaren proceskonsulent og processkuespiller står for at holde den fiktionelle ramme.

Den efterfølgende coaching med konsulenten og reflekterende teams skaber videndeling og perspektiveringer, så læringen forankres bedre.

Vi tilbyder også blended learning forløb, der sikrer endnu større transfer af læring til dagligdagen. 

CASE-SPIL - ledertræning gennem konkrete cases - her med FLSmidth ingeniører der har mange komplekse ledelsesudfordringer i felten.

JERES konkrete udbytte:

 • Videndeling

 • Perspektivbytte i organisationen

 • Konkrete løsninger

 • Mindre "silo-tænking"

 • Behandling af aktuelle, konkrete cases

 • I kommer lige til sagen med dialog om konkrete udfordringer

HVOR kan I bruge METODEN? 

 • Videndeling i ledergrupper og personalegrupper

 • Konflikthåndtering og konfliktforebyggelse gennem feedbackmetode

 • MUS - træning

 • ERFA - grupper

 • Værdiafklaring I teams ift. organisationens værdier

 • Lær og træn enkle feedback-metoder sammen som team


Peter er en uvurderlig del af vores sitelederuddannelse, hvor ledere af tværkulturelle teams skal lære konflikthåndtering, forhandlingsteknik og kulturelle kompetencer. Peters proces med sitelederne medvirker til, at de prøver de nye kompetencer af på egen krop og bearbejder teorien på en langt mere effektiv måde end ved klassisk undervisning. Peters evne til at improvisere og reflektere i situationen giver hver gang nye vinkler på ledernes bevidste og ubevidste handlemønstre.

Jeg vil til enhver tid anbefale Peter både som underviser, facilitator og proceskonsulent.
— — Julie Ekner Koch - Head of Training - FLSmidth Institute

transfer.jpg
”Kombinationen af praktiske øvelser fra hverdagens dilemmaer og den teoretiske viden om kommunikation, har i høj grad bidraget til at udvikle en god kommunikationsform på arbejdspladsen, verbal såvel som nonverbal.”
— Direktør Per Damm, Nykredit
Cross-cultural communication kursus
”Jeg synes det gik super godt, og deltagernes respons viste at de fik rigtigt meget ud af det.
Jeg synes det var imponerende hvordan du kunne fange sproget og situationerne i farten.”
— Konsulent og læringsspecialist Julie Koch, FLSmidth (2013)

 

Metode og teori: walk the talk!

Vi arbejder ud fra et systemisk-anerkendende perspektiv, med improviserede rollespil som udgangspunkt for læringsprocesser, der virkelig involverer deltagerne på et helt andet niveau end et powerpoint oplæg. Det kan sagtens kombineres med ledelses- og kommunikationsteori - som til gengæld altid forankres i praksis! 

 

FORSTÅ TEORI GENNEM CASES

Her er et udpluk af de teorier vi ofte bruger sammen med case-spil 

 • Situationsbestemt ledelse (SL)

 • Domæneteori

 • Anerkendende feedback (feedforward)

 • Forhandlingsteknik (Harvard metoden)

 • Protreptik

“Jeg har prøvet en del workshops før, men det er første gang jeg oplever en trænet skuespiller som dialogpartner. Det har fungeret rigtigt godt. Ofte laves det med en kollega og så bliver det så rodet, at det ikke bliver helt så seriøst som det her var.”
— Marketingkonsulent - Bettina Larsen, DIT
IMG_0199.jpg

Læring gennem dialog


“Ifht. casen var det meget lærerigt og faktisk løsningsorienteret. Vi har nu en ide til en konkret løsning. Det er da ekstremt positivt, at vi kan bruge hinanden til det som kolleger “
— Netværkschef - Doris Søgaard Farver, Dansk IT
”Det kan anbefales at bruge Peter til personaleudvikling. Peter har en dejlig måde at få os alle sammen til at bruge os selv og grine sammen. Man føler tryghed sammen med Peter, når man kommer ud af sin comfortzone og får prøvet sig selv af.
Vi fik helt tydeligt ny energi og fik hver især flyttet personlige grænser. ”
— Leder Karina Ljungdahl, Gadkjærgaard Vejle Kommune

Sådan nogle rollespil bliver ellers normalt ret iscenesatte, men det blev det her ikke. Det gav en god indlevelse, så det synes jeg var rigtigt godt!”
— Projektleder - Anders Møller, DIT
situationsbestemt ledelse.jpg

Teori + case-spil

“Din evne til at sætte dig ind i personerne gør en stor forskel.
Konkrete cases forudsætter at det er virkelighedstro spil. Det er væsentligt for troværdigheden.

Du er god til at styre tiden. Ud over at vi fik trænet kommunikation, har vi også lært mere om hinanden som en sidegevinst.

Rigtigt godt kursus!”

— Adm. Direktør Per Andersen, Dansk IT, 2015
ledelsesteori

“Til at starte med tænkte jeg, da vi stod i den der rundkreds: “hold da op, det her gider jeg ikke”, men faktisk synes jeg de der øvelser virkede fantastisk godt.
Man kom i gang og kom på banen, det VAR sjovt at fortælle historier. Det var en rigtig god måde at få os gjort vant til at stille os op og fyre den af.
— Projektleder - Anders Møller, DIT

blended learning

Blended learning

skaber bedre transfer

Gennem et unikt designet online forløb med teori, video og tests - skabes bedre transfer af erfaringerne fra workshops til hverdagens udfordringer.

1.FORBEREDELSE

2.WORKSHOP

3.OPFØLGNING