Fagforbundet “Kommunikation og Sprog” anbefaler workshop i IMPROVISATION !

Tak for din indsats og dit engagement, Peter!
Udover at være en supersjov eftermiddag, gav det stof til eftertanke om samarbejdet i hverdagen.
Det var lige præcis det jeg havde håbet på!
— HELLE TROST NIELSEN, 2016 ADMINISTRATOR AT DEPARTMENT OF NORDIC STUDIES AND LINGUISTICS, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
 

"IMPRO TEAMBUILDING"

LÆS Hvordan personale ved Twitter og Google bruger improvisation i deres arbejde!!


 

Foredrag og workshops

Over 15 års erfaring med facilitering af workshops i organisationer

Hele teamet vil blive godt rystet sammen af en enkelt workshop med sjove og lærerige øvelser fra improvisation

#appliedimprov

 
unge ledere i workshop
improvisations øvelser

TEAMBUILDING for personalegrupper, selvstyrende agile teams mv.

  • Skab bedre kommunikation

  • Oplev perspektivbytte

  • Bedre ideudvikling i teamet

  • Træn din evne til historiefortælling

  • I får med garanti et underholdende kursus!

  • Som Certificeret Scrum Master (PSM 1), har underviser også stor indsigt i Agile teams udfordringer og kan derfor spille ind med relevante øvelser ift. teamets arbejde med user stories, stand up, retrospectives mv.

 

ANTAL DELTAGERE: 6-50 personer
Varighed: 1-3 timer

 

 


unge ledere

IMPROVISATION FOR LEDERGRUPPERserious fun! 

Mange ledere står ofte overfor at skulle improvisere

"Improvisation" - ordet minder mange om at være "uforberedt". I virkeligeheden bruger musikere og skuespillere årevis på at træne strukturer, man kan arbejde ud fra for at skabe improvisationer, der ser legende lette ud.

Game-masteren arbejder med at få disse strukturer til at passe sammen - for at finde en dramaturgi. På samme måde improviserer lederen ud fra de givne strukturer og rammer.

undervising af ledere

MÅLRETTEDE forløb til ledergrupper

Vi udfordrer jer på jeres forståelse af hvad ledelse kan være for en størrelse. I kommer til at gennemgå øvelser og aktiviteter, der tjener som metaforer for ledelse - og det bliver med garanti ikke kedeligt!

I får mulighed for at lave festlige, sjove og tankevækkende aktiviteter og tage lidt fri fra den normale lederrolle. I vil få mange gode grin og se hinanden gennem improvisationens skæve optik. Det er sjovt at arbejde med improvisation, men ej blot til lyst. For der er mening med galskaben.

 

Kurset kan “tilpasses”

Alt efter behov kan der skrues op / ned for elementer. Så det er det mere "seriøse" aspekt af kommunikation og improvisation som redskab til ideudvikling, der lægges vægt på - eller det mere "underholdende" aspekt. Det er helt op til jer. 

Improvisation skaber bedre samarbejde, videndeling og bedre ide-udvikling.

ANTAL DELTAGERE: 6-20 personer

Varighed: 1-3 timer

KURSET Kan kombineres med 1-1 casespil


DELTAGERNE SIGER

“Jeg synes det var rigtigt godt bygget op. Det gjorde, at jeg følte mig tryg og slet ikke opdagede, at jeg pludselig gjorde en masse jeg ikke kunne før.”

”... du fik os ligesom langsomt og roligt bygget op til at kunne gå med og give alt.”

”Super godt gået! Jeg var provokeret over din foredragsholder-figur i starten - indtil du afslørede det var spil. Det satte virkelig nogle ting i perspektiv.” 

“Mit mål var at blive bedre til at håndtere det uventede, det synes jeg klart jeg har fået med mig gennem alle de mange øvelser og spil vil har lavet.”

”Jeg har prøvet meget andet med improvisation før, hvor jeg har været nervøs, fordi de pressede det frem, men jeg synes dit forløb var utroligt godt, fordi du brugte pausen med fokus på ro og humor - og så blev det en leg”

Tak for sidst. Dagen sammen med dig har sat sig gode spor i kursisterne og de bygger hele tiden videre på det, du lærte dem i onsdags!
Foredrag om Improvisation v/ dramaturg Peter Sloth Madsen

Foredrag om Improvisation v/ dramaturg Peter Sloth Madsen


TEAMBUILDING FOR NGO MEDARBEJDERE + frivillige

NGOer / non-profit, humanitære organisationer, har ofte mange frivillige, der skal koordineres og rystes sammen som et team.

IMPRO-TEAMBUILDING - GEnvejen til det gode team 

Her er det bla. en gruppe fra Røde Kors, der fortæller om deres gode udbytte af en impro-teambuilding workshop

Vi har undervist ved MS, IBIS, RØDE KORS, FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP, DANSK FLYGTNINGEHJÆLP, DANIDA mfl. 

ANTAL DELTAGERE: 6-? personer

Varighed: 1-3 timer


APPLIED IMPROVISATION NETWORK

Vi er engagerede i forskning og udvikling af anvendt improvisation gennem den internationale organisation" Applied Improvisation Network". Her samles 300 kunstnere, terapeuter, ledere og proceskonsulenter fra hele verden et årligt symposium om "Applied Improvisation" 

---

"Improvisation"

- ordet minder mange om at være "uforberedt".

I virkeligeheden bruger musikere og skuespillere årevis på at træne strukturer, man kan arbejde ud fra for at skabe improvisationer, der ser legende lette ud.

Det er sjovt at arbejde med improvisation, men ej blot til lyst. For der er mening med galskaben. Improvisation skaber bedre samarbejde, færre konflikter og bedre ide-udvikling.


OM APPLIED IMPROVISATION

workshop med improvisationsteater